نوشته‌ها

مدارک انحلال شرکت

برای انحلال شرکت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضاء اعضا رسیده است ضروری است ضمن اینکه در صورتجلسه انحلال باید حتما مدیر تصفیه ، مدت زمان تصفیه و محل تصفیه مشخص شده باشد.

نکته اول : اگر قبلا تغییراتی در شرکت و اعضاء داشته اید حتما مدارک مربوط به آخرین نسخه تغییرات را ضمیمه صورتجلسه ارسالی به اداره ثبت نمایید.

نکته دوم : زمان ارسال آگهی دعوت برای اعضاء و سهامداران تا برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بین 10 تا 40 روز می باشد.

نکته سوم : از زمان الکترونیکی شدن خدمات اداره ثبت ، از زمان برگزاری مجمع تا ثبت و ارسال مدارک آن به اداره ثبت شرکتها تنها 5 روز فرصت دارید.

نکات ریز و فنی دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که به مرور برایتان خواهم گفت.

انواع مجامع عمومی شرکتهای سهامی

مجمع عمومی موسس : که برای تصویب اساسنامه و تعیین مدیران و بازرسان برای اولین بار و فقط یکبار در شرکت تشکیل می شود.

مجمع عمومی عادی : که برای تصویب حساب ها و ترازنامه ها و تخصیص سود و زیان و تعیین مدیران و بازرسان بطور سالیانه برگزار می شود.

مجمع عمومی فوق العاده : که در موارد فوق العاده و ویژه که نیاز به برگزاری جلسه و تصمیم­گیری فوری درباره آینده شرکت است تشکیل می شود. مثل : انحلال