نوشته‌ها

فرم ثبت نام صورت معاملات فصلی

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

نام کاربری شما (درج شده در نامه محرمانه دریافت شده از اداره مالیات)(الزامی)

کلمه عبور شما (درج شده در نامه محرمانه دریافت شده از اداره مالیات)(الزامی )

شماره همراه شما(الزامی )

ایمیل شما (اختیاری)

بارگذاری نامه محرمانه(الزامی )

بارگذاری سایر مدارک (اختیاری )

صورت معاملات فصلی

طبق ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی بند الف و ب ، مشمول ارسال صورت معاملات فصلی می باشند که این امر از طریق ارسال فهرست صورت معاملات فصلی بصورت الکترونیکی ممکن می باشد که مشمولین این ماده در پایان هر فصل به مدت یکماه فرصت دارند تا صورت معاملات فصلی خود را ارسال نمایند.