نوشته‌ها

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است که مصرف کننده یا خریدار مبلغی را مازاد بر قیمت اصلی کالا یا خدمات آن به فروشنده می پردازد و فروشنده باید در زمان مقرر درصد مشخصی از آن را به عنوان مالیات ارزش افزوده به دولت بپردازد.

مالیات ارزش افزوده در طول یکسال 4 بار باید ارائه شود یعنی در پایان هر فصل مشمولین این نوع مالیات 15 روز فرصت دارند تا با ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده نسبت به پرداخت مالیات ارزش افزوده خود اقدام نمایند.

معرفی مالیات و انواع آن

مالیات چیست؟

پرداختی است اجباری که متناسب با میزان درآمد و ثروت افراد حقیقی و حقوقی مشخص می گردد .

انواع مالیات :

  1. مالیات مستقیم که شامل :

الف : مالیات بر دارایی که خود شامل : 1. مالیات بر ارث و  2. حق تمبر می شود.

ب : مالیات بر درآمد که شامل: 1. مالیات بر درآمد املاک و  2. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می شود.

  1. مالیات غیرمستقیم

نکات مهم :

* تمام مالکین و افراد حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی نسبت به اموال و املاک خود که در ایران واقع شده است و همچنین ایرانیان نسبت به درآمدهایی که در ایران و خارج از ایران بدست می آورند مشمول پرداخت مالیات می شوند .

* وزارتخانه ها و ارگانهای دولتی ، شهرداری ها و کلیه ارگانهایی که به هر طریقی از نظر مالی وابسته به دولت بوده و بودجه آنها توسط دولت تأمین می گردد مشمول پرداخت مالیات نمی شوند.

* اموال وقفی ، اوراق مشارکت و وجود بازنشستگی و خدمت سربازی و . . . شامل معافیت مالیاتی می شوند.