نوشته‌ها

فرم ثبت نام اظهارنامه مالیات مستقیم

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

نام کاربری شما (درج شده در نامه محرمانه دریافت شده از اداره مالیات)(الزامی)

کلمه عبور شما (درج شده در نامه محرمانه دریافت شده از اداره مالیات)(الزامی )

شماره همراه شما(الزامی )

ایمیل شما (اختیاری)

بارگذاری نامه محرمانه(الزامی )

بارگذاری سایر مدارک (اختیاری )

معرفی مالیات و انواع آن

مالیات چیست؟

پرداختی است اجباری که متناسب با میزان درآمد و ثروت افراد حقیقی و حقوقی مشخص می گردد .

انواع مالیات :

  1. مالیات مستقیم که شامل :

الف : مالیات بر دارایی که خود شامل : 1. مالیات بر ارث و  2. حق تمبر می شود.

ب : مالیات بر درآمد که شامل: 1. مالیات بر درآمد املاک و  2. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می شود.

  1. مالیات غیرمستقیم

نکات مهم :

* تمام مالکین و افراد حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی نسبت به اموال و املاک خود که در ایران واقع شده است و همچنین ایرانیان نسبت به درآمدهایی که در ایران و خارج از ایران بدست می آورند مشمول پرداخت مالیات می شوند .

* وزارتخانه ها و ارگانهای دولتی ، شهرداری ها و کلیه ارگانهایی که به هر طریقی از نظر مالی وابسته به دولت بوده و بودجه آنها توسط دولت تأمین می گردد مشمول پرداخت مالیات نمی شوند.

* اموال وقفی ، اوراق مشارکت و وجود بازنشستگی و خدمت سربازی و . . . شامل معافیت مالیاتی می شوند.