تلفن دفتر : 1007 84 43 – 021

امور ثبت شرکت و مالیات :  1007  577  0910  (احمدی)

امور املاک : 2007  577  0910  (داعی)

شماره پیامک : 1007  577  30002

ایمیل :  Info@Yektasabt.com